La Companyia

 
Quipusoft és un grup interdisciplinari d'especialistes que combinen la visió i l'experiència per a produir solucions creatives aplicades al disseny, desenvolupament e implementacio de projectes d'informàtica, comunicacions, internet i multimèdia. Fundada en 1996 per Francisco Ariztizábal (Doctor en Ciencies Físicas UAB,investigador del CERN) sorgeix com una consultora especialitzada en multimèdia educativa ampliant els seus objectius cap a 1998. En aquest mercat globalitzat el nostre objectiu és exportar solucions de sistemes a companyies que necessitin els nostres serveis en altres països, aprofitant les condicions econòmiques i cambiarias, ampliant les nostres xarxes de contactes i madurant el concepte de teletreball.
L'actualització permanent d'habilitats i tècniques ens permeten garantir el desenvolupament de llocs simples o complexos, solucions d'e-commerce amb front-end i back-end, màrqueting i multimèdia.