Intranets

 
Desenvolupem aplicacions web utilitzant els protocols estàndards d'internet sobre la xarxa interna de computadores de la seva companyia, re-dissenyan les aplicacions tradicionals client-servidor per a reforçar les comunicacions internes o la administraci&*oacute; de continguts.